Chcete mít lepší znalosti a dovednosti pro práci s lidmi v sociální a zdravotní oblasti?
Účelem vzdělávání je pozitivní změna.
Víme, jak na ni, a těšíme se na vás!
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-35456427-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>

Staňte se našimi fanoušky!

Poslední kurzy

všechny kurzy

Sebezkušenostní výcvik PCA

2017-2020 (zahájení výcviku: jaro 2017)

Kurz pro pečující o lidi s demencí I. a II.

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižen…

Manažerská akademie I. - interní vzdělávání …

Rozvoj týmové spolupráce

Komunikace v týmu pracovníků v sociálních sl…

Individuální plánování zaměřené na člověka

Prevence výskytu štěnice domácí (cimex lectu…

Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel…

Práce s klienty s problémovým chováním - úvo…

Práce s agresí v sociálních službách

Nácvik manipulace s nehybným a málo pohybliv…

První pomoc jinak - kurz plný zážitků s malo…

Komunikace s problémovými typy lidí v prostř…

Work-life balance jako prevence syndromu vyh…

Nácvik manipulace s nehybným a málo pohybliv…

Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v s…

Komunikace pracovníků služeb pro seniory s r…

Validace podle Naomi Feil® I. část

Validace podle Naomi Feil® II. část

Psychiatrické minimum - úvod do problematiky

Pohybová aktivizace seniorů - úvod do proble…

Trénujeme paměť seniorů I.

Průvodce krizovou intervencí

Písemné vyřizování stížností uživatelů sociá…

Jak pracovat s emocemi

Základy komunikace s lidmi s mentálním posti…

Oddlužení jako jeden ze způsobů řešení úpadk…

Základy komunikace s lidmi s demencí

Doprovázení umírajících v zařízeních sociáln…

Prevence výskytu štěnice domácí (cimex lectu…

Bazální stimulace® – základní kurz

Reminiscence (vzpomínání) jako jedna z valid…

Reminiscence v praxi: Vytváříme vzpomínkové …

Specifické potřeby klientů s Parkinsonovou n…

Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel…

Psychiatrické minimum – navazující kurz

Work-life balance jako prevence syndromu vyh…

Reminiscence v praxi: Základy práce s remini…

Pohybová aktivizace seniorů – podpora přiroz…

Efektivní komunikace se žadatelem o sociální…

Pracujeme s agresivním klientem

Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v s…

NAZEV WEBU