KULATÉ STOLY vedené metodou CIRKUSOVÉ MANÉŽE

 

O co se jedná?

Jde o formu skupinové diskuze, ve které se propojují klíčové principy kulatého stolu s metodou cirkusové manéže, která pomáhá dospět ke změně či posunu v oblasti diskutovaného tématu. Účastník si z diskuze odnáší poznatky, zásady či principy, které může využít ve své praxi. Jedná se o efektivní nástroj pro řešení diskutovaného problému.

Metoda cirkusové manéže

Představte si, že jste součástí cirkusového vystoupení. Nedostali jste informaci o tom, co máte dělat, nemáte nic nachystaného, nikdo ze zúčastněných neví, jak má vypadat finální vystoupení. Jak to asi dopadne? Pravděpodobně vstoupíte do manéže, kde vládne nejistota, zmatek.....diváci budou nepříjemní a Vy se nebudete cítit komfortně.

A nyní si představte, že by takto vypadalo setkání interního týmu, kde se neustále vytahují nové a nové problémy. Lidé si postěžují, zanadávají si, ale posunu u daného problému se nedočkají.

Avšak profesionálně vedený cirkus je podívaná, na kterou se nezapomíná. Toto je možné zažívat i při řešení problému. Už jen samotný proces Vás může profesionálně posunout a obohatit Vás. Z takové schůzky můžete odcházet s pocitem, že věnovaný čas stál za to, že měl smysl a byl pro Vás přínosem.

Hlavní moderátorka, která bude diskuzí vždy provázet v tandemu s hostem z praxe, je

Mgr. Eva Provazníková,

která již 16 let pracuje v Diakonii ČCE na různých pozicích. Mimo jiné metodicky vedla pracovníky při psaní dokumentace ke standardům, má zkušenosti s průběhem inspekcí kvality a se standardy kvality sociálních služeb a jejich zaváděním pro praxe. Více jak 5 let prováděla interní kontroly kvality ve všech poskytovaných službách Diakonie ČCE (cca 130 služeb). V současné době pracuje jako specialistka vzdělávání v Diakonické akademii.

Chcete zažít funkční metodu pro řešení problému formou diskuze?

Přihlaste se na téma kulatých stolů, které Vás zajímá:

22. srpna - Jak zvládnout vzdor a agresivní chování klienta s demencí?

  • s Bc. Martinou Plachou, DiS, sociální pracovnicí Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pro lidi s demencí ze střediska Diakonie ČCE v Krabčicích

29. srpna - Jak aktivizovat klienty s těžkou formou demence?

  • s Mgr. Milenou Koubkovou, vedoucí sociálních služeb a manažerkou kvality ze střediska Diakonie ČCE Sobotín, které provozuje mimo jiné i Domov se zvláštním režimem pro seniory, jejichž život významně ovlivňují projevy demence

31. srpna - Málo pracovníků ve službě - jak zajistit provoz služby?

  • s Mgr. Lenkou Vašutovou, zástupkyní vedoucí azylového domu ve středisku Diakonie ČCE v Litoměřicích, kde mají zkušenosti s aktivním řešením podobné situace

5. září - Jak pracovat s neukázněnými klienty kuřáky a klienty požívajícími alkohol v pobytových a ambulantních službách?

  • s Evou Petránkovou, vrchní sestrou a zástupkyní ředitele střediska Diakonie ČCE BETANIE Náchod, které nabízí služby pro osoby se zdravotním postižením tělesným a kombinovaným, a odlehčovací služby            

Při setkání u našich kulatých stolů Vám chceme nabídnout prostor pro sdílení dobré praxe a případně i poučení z méně šťastných, mnohdy ale běžných řešení problémů. Využijte možnosti naučit se pracovat s problémy podobně jako principál v cirkuse, k větší spokojenosti klientů i kolegů.

Načerpejte nové podněty pro svou práci.

Vyberte si ze 6 témat kulatých stolů: