Úvod do krizového plánování

práce s klienty s problémovým chováním

- 8 hodin (1 den)

Termíny

12.12. 2017
12. 12. 2017 Přihláška

O kurzu

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování. Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí odchodem ze sociálních služeb. V kurzu, který vede lektorka s mnohaletými zkušenostmi s prací s nejnáročnějšími klienty, se dozvíte, jak lze řadě takových situací předcházet pomocí krizového plánu, jak rozpoznat blížící se afekt klienta a jak do něj účinně a včas zasáhnout. Získáte větší jistotu při práci s „těžkými“ klienty a zmírníte své obavy, zda další náročnou situaci dokážete zvládnout.

Co se v kurzu naučíte:

  • lépe pochopíte chování svých klientů, naučíte se vnímat jejich potřeby a signály napětí a budete vědět, jak předcházet problémovému chování a krizovým situacím
  • získáte větší jistotu v práci s agresivními klienty – budete vědět, jak můžete svým přístupem agresi předcházet, rozpoznáte riziko krizové situace a budete vědět, jak můžete průběh krizové situace ovlivnit
  • naučíte se sestavit krizový plán a budete vědět, jak s ním pracovat
  • dozvíte se, jak posoudit vhodnost možných krizových postupů a navrhnout takový, který bude odpovídat vašim psychickým i fyzickým možnostem a zároveň bude přiměřený pro klienta
  • budete lépe zvládat vlastní emoce při krizové situaci

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Kateřina Balická, DiS.

Doporučený počet účastníků

8 - 14

Cena

1 640 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Výborná lektorka, užitečný obsah – práce se skupinou a reakce na okamžité podněty ze skupiny.

Informace byly praktické, ze života. dají se používat každodenně.

Bylo to záživné a odnáším si i to, že je potřeba mít ke klientům pozitivní přístup s otevřenou myslí – nálada klientů se odráží od nás i na nás.

Přínosné bylo uvědomit si přístup pro svou praxi – jak to u nás funguje a jak by to fungovat mohlo.

Skvělé a užitečné kazuistiky.

Vše bylo přehledné a výklad paní lektorky dokonalý.

Oceňuji praktické zkušenosti lektorky a otevřenou komunikaci.

Nejpřínosnější bylo zjištění, že potřebuji zvládat svůj vztek a nepotlačovat jej. A také že nežiji v ideálním světě, problémový klient bude zkrátka problémový.

Díky za řešení různých situací s našimi klienty. A za vstřícný a milý přístup lektorky.

Nejpřínosnější byly příklady dobré praxe, o kterých lektorka mluvila.