• Otevřené kurzy jsou pro jednotlivce nebo více pracovníků z různých zařízení.
  • Ve většině kurzů je maximálně 12 účastníků.
  • V diskusích se řeší různé typy problémů, se kterými se účastníci setkávají, a ve zkušenostech ostatních mohou najít inspiraci pro vlastní řešení náročných situací.
  • Lektoři využívají příklady a modelové situace z vaší praxe, budete řešit „svoje“ situace a problémy, což vám ulehčí přenos nových poznatků do vaší praxe.

Jak vybrat kurz?

Jak se přihlásit na kurz

Nabídka všech kurzů

Diakonická akademie v roce 2016

proběhlo 0 otevřených kurzů
realizovali  jsme 0 zakázkových kurzů
celkem jsme proškolili 0 osob
které byly  z 0 organizací