23. dubna - KULATÝ STŮL:Jak nastavit dobrou spolupráci s opatrovníky klientů?

23. - 24. dubna - Průvodce krizovou intervencí - poslední 1 volné místo

26. dubna + 10. května - Trénujeme paměť seniorů I. a II.

26. - 27. dubna Komunikace vedoucího pracovníka - trénink zadávání úkolů a podávání zpětné vazby podřízeným kolegům - Last minute - SLEVA 30%

3. května - Doprovázení umírajících

9. května - Psychiatrické minimum I. - úvodní kurz - plně obsazen

10. května - Bazální stimulace - nástavbový kurz - plně obsazen

10. - 11. května Komunikace s problémovými typy lidí I.a II.

16. května - Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem

17. - 18. května Jak úspěšně jednat s lidmi (podle typologie MBTI)

21. - 22. května Jak zvládat stres

21. - 22. května Zvládání úzkostí a depresí u klientů s mentálním postižením a autismem

22. května - Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění

23. - 24. května Vedení týmu v sociálních službách

24. - 25. května Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty

24. května Možnosti práce s pachateli domácího násilí

28. května Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

29. - 30. května Emoční inteligence

30. - 31. května Písemné vyřizování stížností uživatelů sociálních služeb

31. května Základy práce s člověkem s mentálním postižením

31. května - 1. června Time management pro sociální a vedoucí pracovníky

1. června Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření

4. června Komunikace s problémovými typy lidí III.

4. - 5. června Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik

5. - 6. června Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby

7. června Úvod do krizového plánování

6. - 7. června Naučte se řešit konflikty!

11. června Práce s neverbální komunikací - kurz plný praxe a zážitků

18. června Přišel k nám nový klient...