Nabízíme

  • otevřené i zakázkové kurzy, semináře a workshopy po celé ČR
  • akreditované i neakreditované vzdělávací akce
  • odborné a zkušené lektory, pro některé kurzy i mezinárodně certifikované
  • malé skupiny účastníků – individuální přístup
  • důraz na využití poznatků a dovedností z kurzů v praxi účastníků
  • velmi příjemné prostředí v našich učebnách

Diakonická akademie v roce 2016

proběhlo 0 otevřených kurzů
realizovali  jsme 0 zakázkových kurzů
celkem jsme proškolili 0 osob
které byly  z 0 organizací