NABÍDKA LAST MINUTE

Nabízíme s 30% slevou poslední místa v těchto kurzech:

23. října Prevence výskytu štěnice domácí

23. - 24. října Emoční inteligence a její využití v práci s klientem sociálních služeb

24. října Základy komunikace s lidmi s mentálním postižením

25. října Pohybová aktivizace seniorů I. - úvod do problematiky, dechová cvičení

3. listopadu Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách