KULATÉ STOLY vedené metodou CIRKUSOVÉ MANÉŽE

 

O co se jedná?

Jde o formu skupinové diskuze, ve které se propojují klíčové principy kulatého stolu s metodou cirkusové manéže, která pomáhá dospět ke změně či posunu v oblasti diskutovaného tématu. Účastník si z diskuze odnáší poznatky, zásady či principy, které může využít ve své praxi. Jedná se o efektivní nástroj pro řešení diskutovaného problému.

Metoda cirkusové manéže

Jedná se o metodu, ve které se jednotlivá čísla dohrávají do konce a nemíchají se s jinými vystoupeními. V praxi to znamená, že není účelné skákat z problému na problém, ale dokončit jedno téma a pak se věnovat druhému. Na moderátorovi je, aby účastníky u jednoho tématu udržel a zároveň nezapomněl na ta témata, která se v průběhu diskuze objeví.

Hlavní moderátorka, která bude diskuzí většinou provázet v tandemu s hostem z praxe, je

Mgr. Eva Provazníková,

která již 16 let pracuje v Diakonii ČCE na různých pozicích. Mimo jiné metodicky vedla pracovníky při psaní dokumentace ke standardům, má zkušenosti s průběhem inspekcí kvality a se standardy kvality sociálních služeb a jejich zaváděním pro praxe. Více jak 5 let prováděla interní kontroly kvality ve všech poskytovaných službách Diakonie ČCE (cca 130 služeb). V současné době pracuje jako specialistka vzdělávání v Diakonické akademii.

Chcete zažít funkční metodu pro řešení problému formou diskuze?

Přihlaste se na téma kulatých stolů, které Vás zajímá.

Nejbližší termíny:

16. března - Jaká by měla být pracovní náplň pozice sociální pracovník / pracovnice?

Chodíte klientům na nákupy a vybíráte poplatky? Chybí Vám čas na odbornou sociální práci, kterou chcete dělat? Máte pochybnosti, zda Vaše pracovní náplň odpovídá tomu, co jste studovala?

20. dubna 2018 - Jak nastavit dobrou spolupráci s opatrovníky klientů?

Přemýšlíte nad tím, jak opatrovníka přimět k lepší spolupráci? Nejste si občas jisti, co po opatrovníkovi můžete ještě chtít? Potřebovali byste si ujasnit, jaká práva má opatrovník a co si může rozhodnout klient sám?

jaro 2018 - Málo pracovníků ve službě - jak zajistit provoz služby?

Kde lze hledat nové pracovní síly? Jaké jsou plusy a mínusy, když jsou v přímé práci lidé "z kanceláří"?Jak zvládat nápor dovolených? Jaká jsou úskalí hledání nových zaměstnanců? Co vede k výpovědím zaměstnanců a jak tomu předcházet?

Při setkání u našich kulatých stolů Vám chceme nabídnout prostor pro sdílení dobré praxe a případně i poučení z méně šťastných, mnohdy ale běžných řešení problémů (kazuistiky). Využijte možnosti naučit se pracovat s problémy podobně jako principál v cirkuse, k větší spokojenosti klientů i kolegů.

Načerpejte nové podněty pro svou práci.

Vyberte si již z 9 témat kulatých stolů: