Etické aspekty práce v sociálních službách - úvod do problematiky

Interní kurz Diakonie ČCE k diakonickým hodnotám určený pro všechny pracovníky v Diakonii na všech pozicích.

O kurzu

Zážitkově pojatý kurz seznamuje účastníky zábavnou formou s etickými hodnotami Diakonie.

Co se v kurzu naučíte:

  • dozvíte se, jaké etické hodnoty si Diakonie zvolila a proč
  • společně s lektorem a ostatními účastníky se pokusíte najít, co pro vás osobně mohou dané hodnoty znamenat, do jaké míry se s nimi vy sami můžete ztotožnit
  • dostanete prostor k zamyšlení se nad svojí prací v Diakonii a nad jejím smyslem
  • získáte podněty, aby vás práce v Diakonii více naplňovala a cítili jste se spokojenější a jistější

 

Lektoři: 

Mgr. Vladimíra Tomášová, Mgr. Aleš Gabrysz, Mgr. Petr Haška, Mgr. Štěpán Brodský,
Mgr. Pavel Hanych,  Michaela Lengálová, DiS., Mgr. Lenka Vašutová, Mgr. Josef Tůša,
Bc. Lubomír Vraj, Bc. Petr Neumann,  Mgr. Eva Provazníková

Poznámka k ceně: 50% ceny bude středisku po realizaci kurzu odečteno z odvodů na Ústředí

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

střediska Diakonie ČCE,  termín dle dohody

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

bude vybrán podle svého zaměření a dojezdové vzdálenosti

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Cena

10 900,- Kč  

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonie.cz