Sebezkušenostní výcvik PCA

660 hodin (4 roky)

Termíny

1.1. 2019
výběrové řízení: duben/květen 2019, zahájení výcviku: červen 2019 Přihláška

O kurzu

Nestihli jste termín pohovorů do X. komunity, která se bude otevírat v listopadu 2017? Rádi byste do výcviku přesto nastoupili?

Napište o svém zájmu na e-mail: dana.nejedla@diakonie.cz a my se Vám ozveme.

Výběrové řízení je stále otevřeno!

Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, být mu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic mu nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře, to jsou základní atributy rogersovského přístupu ke klientovi. Na pracovníka v pomáhající profesi klade tento přístup velké nároky jak z hlediska rozvoje jeho vlastní osobnosti, tak z hlediska jeho terapeutických dovedností – empatie (vcítění se do klienta), kongruence (opravdovost/pravdivost) a akceptace (přijetí).

Výcvik je zaměřen na obě oblasti: V rámci osobního rozvoje zpracovávají účastníci vlastní obtížná témata a spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání, v nácviku terapeutických dovedností se učí nedirektivní autentické komunikaci založené na empatii a naslouchání.

Co se ve výcviku naučíte:

 • seznámíte se se zásadami PCA přístupu
 • podpoříte svůj osobností růst, posílíte svoji autenticitu
 • nacvičíte si praktické dovednosti v komunikaci s druhými lidmi
 • zlepšíte vztahy se svým okolím, rozvinete svoje komunikační dovednosti
 • naučíte se nedirektivně přistupovat ke klientům, dokážete je lépe pochopit a podpořit

Formy práce a přístupy:

 • přednášky a semináře
 • individuální studium
 • interakce v malých a velkých skupinách
 • zážitkové skupiny
 • nácvik terapeutických odpovědí
 • empatické laboratoře
 • rozbor audio a video nahrávek
 • nácvik facilitování skupiny
 • individuální konzultace

Ukončení výcviku:

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu je absolvování předepsaného počtu skupinových hodin (toleruje se desetiprocentní neúčast). Kromě toho musí účastníci odevzdat písemnou práci v rozsahu cca 15 stran + 1 nahrávku rozhovoru s klientem (cca 40 minut) přepsanou na počítači, které jsou podkladem k závěrečnému rozhovoru nad prací a posléze se archivují jako doklad o absolutoriu.

Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA institut Praha zastoupený terapeuty Vendulou Junkovou a Václavem Lepičovským.

Více zde: http://www.carlrogers.cz/

Kontakt na lektorský tým: PhDr. Jindřiška Seethalerová, mobil: 774 681 501; e-mail: jindra.se@volny.cz

Rozsah výcviku:

Program sestává z 8 týdenních a 10 víkendových setkání, která jsou rozložena do období čtyř let s frekvencí 2 týdny a 3 víkendy ročně.
Celkový rozsah výcviku je 660 hodin, což představuje:

 • 450 hodin zkušenostní skupinové práce
 • 100 hodin nácviku dovedností
 • 60 hodin teoretického základu
 • 50 supervize z pracovišť účastníků

Časový harmonogram 1. roku výcviku:
23. 9. 2017 výběrové řízení v Praze
5.-12.11. 2017 týdenní setkání v Kostelním Vydří

Cena za rok výcviku:

Cena za rok je 15.000 Kč/rok bez DPH, 18.150 Kč/rok včetně DPH.
Do finanční rozvahy je třeba ještě započítat úhradu za ubytování s plnou penzí, která v současných relacích nepřesahuje částku 500 Kč za osobu a den (bude upřesněno před začátkem výcviku).

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

660 hodin (4 roky)

Místo konání

Herlíkovice, Bystřice pod Hostýnem, Neratov, Běleč nad Orlicí, Kostelní Vydří

Akreditace

24h akreditovaného vzdělávání / rok

Lektor/ka

J. Seethalerová, R. Kužel, M. Peterková, A. Chamrádová, M. Šerých, J. Mamula, J. Černý, P. Jurníček

Doporučený počet účastníků

24–28

Cena

15.000/rok (bez DPH)

Manažer/ka kurzu

Dana Nejedlá

Telefon: 731 139 245

E-mail: dana.nejedla@diakonie.cz