Psychosociální minivýcvik

Co všechno potřebuji znát, abych si ušetřil/a zbytečné trápení

aneb psychosociální minivýcvik nezbytných dovedností pro práci v sociálních službách

- 96 hodin (6x2 dny)

Termíny

6.11. 2017
PLNĚ OBSAZENO  6.-7.11., 11.-12.12.2017, 15.-16.1., 15.-16.2., 15.-16.3., 9.-10.4.2018 Přihláška

O kurzu

Pro koho je minivýcvik určen:

 • pro všechny, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, svoje silné i slabé stránky a naučit se je efektivně využívat k vlastnímu prospěchu i k prospěchu klientů
 • pro ty, kteří chtějí pracovat sami na sobě a zvýšit svoji psychickou odolnost
 • pro ty, kteří pracují v sociálních službách už delší dobu a chtějí se rozvíjet novým směrem
 • pro všechny, kteří se chtějí naučit dodržovat hranice a efektivněji pracovat se svými silami a možnostmi
 • pro všechny, kteří se chtějí naučit dosahovat cílů s lehkostí bez zbytečné námahy a pachtění
 • pro ty, kteří hledají kvalitní vzdělávání, které je posune dál
 • pro všechny, kteří z různých důvodů nechtějí absolvovat dlouhodobý výcvik

Témata:

1. Co potřebuji vědět o typu své osobnosti (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

 • zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI
 • ujasníte si svoje silné a slabé stránky a naučíte se s nimi efektivněji pracovat
 • pochopíte, proč Vaši klienti a kolegové reagují často odlišně a dozvíte se, jak s nimi komunikovat, aby nedocházelo ke zbytečným střetům a nedorozumění
 • zmapujete si, jak reagujete v zátěžových situacích
 • zhodnotíte svůj osobnostní potenciál a s pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje
 • posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou autoritu a sebejistotu

2. Co potřebuji vědět o svých emocích (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdena Tmějová

 • lépe porozumíte svým emocím a zdokonalíte se v jejich zvládání
 • otestujete si svoji aktuální úroveň emoční inteligence a dostanete řadu typů, jak ji dále rozvíjet
 • zlepšíte se ve „čtení“ emocí druhých – klientů i kolegů, lépe jim porozumíte a dokážete do jisté míry odhadnout a ovlivnit jejich chování
 • posílíte svoji sebemotivaci, ujasníte si, co v životě chcete a co očekáváte
 • dokážete úspěšněji čelit náročným pracovním i životním situacím

3. Co potřebuji vědět o zvládání svého stresu (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

 • ujasníte si, jak Vy sami reagujete na stresové situace – tělesně i psychicky
 • uvědomíte si svoje rizikové oblasti
 • zmapujete si stresory, které na Vás osobně nejvíce působí – v zaměstnání i v osobním životě
 • pod vedení lektora si vypracujete účinné strategie obrany proti stresu „šité“ na Vaši osobu
 • zvýšíte tak svoji odolnost vůči stresu

4. Co potřebuji vědět o rozvoji zdravé sebeúcty (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdena Tmějová

 • ujasníte si, jak moc přirozená sebeúcta ovlivňuje mezilidské vztahy
 • zmapujete si aktuální stav svého vztahu sama k sobě (sebeúcty) a dozvíte se, jak jej dále rozvíjet a posilovat
 • znovunastavíte si hranice ve vztahu ke svému okolí
 • uvědomíte si, jak Vy konkrétně můžete svoje hranice chránit, a na modelových situacích si natrénujete, jak odmítat nepřiměřené požadavky okolí (klientů, kolegů, aj.)
 • osvojíte si dva nejdůležitější nástroje pro budování sebeúcty: realizovat změny v životě a tvořivě řešit problémy

5. Co potřebuji vědět o asertivní komunikaci (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdena Tmějová

 • pomocí dotazníku si stanovíte, jak jste na tom s Vaší komunikací – zda upřednostňujete v jednání pasivní, agresivní, manipulativní nebo asertivní komunikaci a stanovíte si svoje silné a slabé stránky v komunikaci
 • ujasníte si, co byste chtěli ve své komunikaci zlepšit
 • na modelových situacích si natrénujete vybrané asertivní techniky
 • získáte větší jistotu v situacích, které Vám nejsou příjemné a kterým se raději vyhýbáte, zbavíte se zbytečného strachu a obav i pocitů viny

6. Co potřebuji vědět o řízení konfliktů a náročných situací (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

 • uvědomíte si, co je konflikt a že je to běžná součást našeho života
 • naučíte se rozlišovat konflikty konstruktivní a destruktivní a dozvíte se, jak vést konstruktivní konflikty
 • pochopíte, že každý konflikt má několik možných řešení, vyzkoušíte si, jak vybrat optimální řešení a natrénujete si jednoduché a účinné strategie řešení konfliktů
 • přestanete se konfliktů bát a naučíte se snížit svoje emoční napětí
 • dokážete konflikty řešit s větším nadhledem a bez zbytečných emocí

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

96 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Praha

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Patricie Chvojková, Mgr. Zdena Tmějová

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Cena

12.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

Kurz bude realizován ve 2 kalendářních letech.

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 6 x 2 dny.