Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti

16 hodin (2 dny)

Termíny

21.11. 2017
21. - 22. 11. 2017 Přihláška

O kurzu

Přiměřená a zdravá sebeúcta je nezbytným předpokladem pro výkon každé sociální služby, protože jen člověk, který respektuje sám sebe, dokáže respektovat klienta, umí dodržovat hranice, přijatelně odmítnout neoprávněný požadavek nebo přiměřeně reagovat na kritiku. Účastníci se v první části kurzu zaměří na poznání sama sebe z hlediska své aktuální sebeúcty a natrénují si odmítání nepřiměřených požadavků, které nejčastěji sebeúctu poškozují. Ve druhé části kurzu se pod vedením lektorky zaměří na vytváření konkrétních dovedností, které sebeúctu posilují a budují - zejména na možnosti realizace žádoucích životních změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování reálných cílů v životě i na pracovišti.

Co se v kurzu naučíte:

  • ujasníte si pojem sebeúcta a její význam pro výkon své profese i pro osobní život
  • poznáte svoje silné stránky i hranice a získáte podněty, jak s nimi dále pracovat
  • posílíte svoji schopnost akceptovat lidi kolem sebe - kolegy i klienty - a dokáže více tolerovat jejich chyby a nenecháte se tolik „vytáčet“
  • natrénujete si odmítání nepřiměřených požadavků
  • seznámíte se se základními nástroji pro rozvoj sebeúcty - realizaci změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování a realizaci životních a pracovních cílů - jak na pracovišti, tak i v osobním životě
  • posílíte svoji schopnost čelit pracovnímu stresu i syndromu vyhoření

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

PhDr. Jaroslava Dvořáková, Mgr. Zdena Tmějová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

2 940 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Nejpřínosnější bylo zaměření na cílenou změnu myšlenek, které mi automaticky naskakují.

Chtěla bych se zaměřit na své silné stránky.

Nové podněty, jak zareagovat na sebe i na druhé.

Bylo přínosem podívat se na svoje sebevědomí a učit se odmítat a nebýt manipulovatelná.

Být upřímná sama k sobě ve věcech, které mi jdou a jsem v nich dobrá.

Milá, příjemná a otevřená atmosféra díky paní lektorce.

Tento kurz bych doporučila všem, nejen kolegům, ale i známým, přátelům a v neposlední řadě i rodině.