Psychiatrické minimum III.

navazující kurz: Aktivizace klientů s duševním onemocněním 

práce ve skup.psych.min.4

- 8 hodin (1 den)

Termíny

24.11. 2017
Poslední 4 VOLNÁ místa Přihláška
5.12. 2017

O kurzu

Aktivizace klientů s duševním onemocněním má řadu specifik, která by měla být zohledněna jak při vytváření individuálních plánů těchto klientů, tak i v přímé práci s těmito klienty - ať ve specializovaných službách pro lidi s duševním onemocněním nebo v dalších službách, které tito klienti také využívají. Nevhodná nebo nesprávně vedená aktivizace totiž může stav klienta zhoršit a tím ho celkově poškodit.

Účastníci kurzu si ujasní specifika aktivizace klientů s duševním onemocněním a naučí se rozlišovat, které formy aktivizace mohou připravovat sami bez odborného psychiatrického vzdělání a které aktivizace může dělat jen odborník. Získají rámcový přehled o možnostech vhodné aktivizace a některé formy aktivizace si pod vedením lektorky sami vyzkoušejí. Znalost specifických potřeb v aktivizaci této cílové skupiny pomůže zařízením posílit individuální přístup ke klientům a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

Podmínkou přihlášení je absolvování kurzu Psychiatrické minimum I.

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se se specifiky aktivizace klientů s duševním onemocněním a budete znát nejčastější rizika aktivizace u této cílové skupiny
  • získáte celkový přehled, tipy a doporučení na vhodnou aktivizaci těchto klientů
  • vyzkoušíte si některé vhodné formy aktivizace a dokáže je po kurzu aplikovat u svých klientů

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Lektor/ka

Mgr. Petra Tošnerová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

1 640,- Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739320671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz