Psychiatrické minimum II.

navazující kurz: Komunikace s lidmi s duševním onemocněním

kurz psych.min4

- 8 hodin (1 den)

Termíny

20.10. 2017
LAST MINUTE - sleva 30% Přihláška
23.11. 2017

O kurzu

Kurz navazuje na stejnojmenný úvodní kurz. V první části kurzu se účastníci seznámí se specifickými problémy lidí s dalšími typy psychických onemocnění, které mohou mít dopady na poskytování sociální služby. Doplní si rámcový přehled psychických onemocnění, dozvědí se o důvodech neobvyklého chování klientů s psychickým onemocněním a poznají specifika jejich potřeb v sociální péči.

Druhá část kurzu je věnována problematice komunikace s klienty s různým psychickým onemocněním, kde si účastníci po krátkém úvodním výkladu lektorky prakticky vyzkoušejí komunikaci na modelových situacích z praxe.

Podmínkou pro přihlášení do kurzu je absolvování úvodního kurzu Psychiatrické minimum I.

Co se v kurzu naučíte:

  • doplníte si přehled psychických onemocnění z úvodního kurzu o další diagnózy
  • dozvíte se, o čem a jak můžete mluvit s lidmi s různými psychiatrickými diagnózami a čeho se v komunikaci s těmito klienty vyvarovat
  • na modelových situacích z praxe si vyzkoušíte komunikaci s lidmi s psychickým onemocněním
  • získáte základní představu, jak sdělení psychicky nemocných klientů chápat
  • dokážete vnímat potřeby klientů s psychickým onemocněním ve vztahu k poskytování služby

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Petra Tošnerová

Doporučený počet účastníků

9 - 12

Cena

1 640 Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.