Pracujeme s agresivním klientem

8 hodin (1 den)

Termíny

23.11. 2017
23. 11. 2017 Přihláška

O kurzu

Jak pracovat s agresivním klientem? Tuto otázku řeší většina pracovníků z oblasti preventivních sociálních služeb. Agrese na straně klientů je jednak nepříjemná a negativně ovlivňuje klima poskytované služby, jednak může být i nebezpečná jak pro pracovníky, tak i pro ostatní klienty.

Těžiště kurzu, který vede lektor se zkušeností v nízkoprahovém zařízení, spočívá v nácviku řešení praktických modelových situací a ve sdílení dobré praxe ze služeb prevence. 

 Co se v kurzu naučíte:

  • vymezíte si, co je to agresivní chování, jak se může projevovat, a ujasníte si, proč se lidé chovají agresivně
  • dozvíte se, jak lze některým projevům agrese ve vaší službě předcházet
  • naučíte se, jak akutní projevy agrese vyhodnocovat a jak na ně vhodně, podle konkrétní situace, reagovat
  • osvojíte si některé metody, které pomáhají snížit agresi v konfliktu
  • ukážete si, jak incidentní situace konstruktivně rozebrat a jak jejich závěry využít v krizových plánech
  • získáte větší jistotu pro práci s agresí a snížíte svoji hladinu stresu

V kurzech na zakázku, které probíhají přímo v organizacích, může po dohodě lektor s pracovníky projít prostory pro poskytování služeb a vyhodnotit je z pohledu bezpečnosti - probrat riziková místa, únikové cesty, apod.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Jiří Šmahlík

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

1 640 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Celý kurz byl vynikající. Skvělý přístup lektora, ochota vyjít vstříc, komunikativnost, návody pro praxi. Lektor znalý věci, ví, o čem mluví.

Pochopení klientů – nesplnění základní potřeby jako důvod agrese.