Možnosti práce s pachateli domácího násilí

16 hodin (2 dny)

Termíny

5.10. 2017
Termín 5. - 6.10.2017, kurz v Letní akci - každý druhý za polovic! Přihláška

O kurzu

Agrese je přirozená součást člověka, která má své opodstatnění. Společensky je ale nepřípustné, aby se projevovala na úkor druhých – zejména v rodinných a partnerských vztazích.

Ve společnosti se hodně mluví o obětech domácího násilí, se kterými i řada organizací pracuje. Pachatelé násilí jsou ale často stigmatizováni a zůstávají bez pomoci, kterou potřebují. Někdy stejně jako oběti.

Pachatele násilí nesmíme omlouvat. Ale můžeme je pochopit a pomoci jim. Často zraňují druhé proto, že jim samotným někdo v minulosti ublížil.

Setkáváte se ve své praxi s pachateli domácího násilí? Nebo s jejich rodinnými příslušníky?

Chcete být při kontaktu s nimi sebejistější?

Chcete vědět, jak s nimi pracovat dále, abyste jim pomohli?

Přihlaste se na kurz.

 • seznámíte se s různými příčinami a projevy násilného chování v partnerských a rodinných vztazích
 • dokážete rozlišit domácí a vzájemné násilí
 • budete znát příčiny agrese a budete umět charakterizovat typy násilných osob
 • porozumíte dynamice domácího a partnerského násilí
 • naučíte se, jak vést rozhovor s pachatelem domácího násilí, jak s touto osobou profesionálně jednat
 • seznámíte se s možnými formami práce s násilnou osobou
 • budete vědět, jak takovým lidem efektivně pomoci

Co Vás na kurzu čeká?

 • základní teorie k tématu
 • kazuistiky z praxe sociálních služeb a z praxe lektorek
 • modelové situace, ukázky forem práce, cvičení technik
 • komentované promítání norského filmu Zuřivec - Shinna Mann

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Anna Wackermannová a Mgr. Petra Králová

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Cena

2 940 Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 773457084

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30