Otevřené kurzy 

Otevřené kurzy jsou pro jednotlivce nebo více pracovníků z různých zařízení.
Ve většině kurzů je maximálně 12 účastníků.
V diskusích se řeší různé typy problémů, se kterými se účastníci setkávají, a ve zkušenostech ostatních mohou najít inspiraci pro vlastní řešení náročných situací.
Lektoři využívají příklady a modelové situace z vaší praxe, budete řešit „svoje“ situace a problémy, což vám ulehčí přenos nových poznatků do vaší praxe.

Výběr kurzu a přihlášení

Po rozkliknutí daného vybraného kurzu máte možnost provést registraci. Po odeslání přihlášky Vám přijde zpráva na e-mail o provedení přihlášení.
Pokud se tak nestane, kontaktujte manažerku uvedenou u daného kurzu.

Platba

Nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu Vám zašleme na Váš e-mail organizační informace ke kurzu.
Současně Vám elektronicky zašleme zálohovou fakturu, kterou je třeba uhradit zpravidla do 7 dnů před termínem konání kurzu.
Pokud nebude faktura zaplacena do požadovaného data, Vaše místo na kurzu nabídneme případným náhradníkům. (Budete-li potřebovat ze závažných důvodů nějakou výjimku, např. posunutí termínu splatnosti faktury, kontaktujte opět manažerku kurzu.)

Odhlášení z kurzu

Odhlásit se z kurzu je možné e-mailem nebo telefonicky. Stejně tak prosíme oznámit i případnou změnu účastníka.
Pokud budete muset ze závažných důvodů svou účast na kurzu zrušit méně než 7 dní před jeho konáním, můžete za sebe vyslat náhradníka. V případě, že náhradník není, Vaše platba propadá (pokud se individuálně nedomluvíme jinak).
Pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, Vaše platba propadá a není ji možné převést do dalšího období.

nabídka všech kurzů