Jak aktivizovat klienty s těžkým mentálním postižením?

8 hodin (1den)

Termíny

24.8. 2017

O kurzu

„Klient má těžké mentální, pohybové a k tomu přidružené zrakové postižení. Celý den leží na lůžku. Pracovníci mu pouští hudbu, zajišťují masáže, oslovují ho a používají doteky na upoutání pozornosti.“ 

„Klient s těžkým mentálním postižením dlouho nevydrží u žádné aktivity. Aktivně se vůbec nezapojuje. Pracovníci zkouší pasivní aktivity, aby sledoval činnost někoho jiného. Například asistentku, která připravuje svačinu, nebo asistentku, která pouští bublinky z bublifuku. Přesto u této činnosti vydrží jen pár minut. Pokud musí vydržet déle, začíná mít agresivní projevy.

Pracujete s klienty podobně nebo jinak? Jakým způsobem zajišťujete aktivizaci klientů u Vás? Co se Vám osvědčilo? Zajímá Vás, jak k takovým klientům přistupují jinde?

Přihlaste se na kulatý stůl. Přijďte diskutovat, sdílet dobrou praxi a vyměňovat si zkušenosti. Přijďte se od ostatních inspirovat a odvezte si zkušenost s diskuzní metodou cirkusové manéže.

O čem budeme diskutovat? 

  • Jaký je rozdíl mezi aktivizací a aktivitou?
  • Jaké jsou vhodné aktivity a aktivizace?
  • Co jsou přirozené aktivity a k čemu směřují?
  • Jaké máme zkušenosti s hudbou a jinými smyslovými aktivitami?
  • Jak zajistit klientovi dostatek podnětů pro kvalitní prožívání života?
  • Jaké používat sociálně terapeutické činnosti?
  • Jak lze více začlenit člověka do společnosti?
  • Jak reaguje člověk s těžkým mentálním postižením?
  • Jak chránit práva a vlastní vůli klienta?
  • A jakou zkušenost máte Vy?

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

tandem Mgr. Eva Provazníková, Mgr. et Bc. Zlata Čajanová, DiS.

Doporučený počet účastníků

12

Cena

990,-Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.