Letní akce „Každý druhý za polovic“

Na konec letošního léta nabízíme v akci naše novinky. Každý druhý účastník z jedné organizace dostane 50% slevu.

28. 8. Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků

6. 9. Vedení porad v prostředí sociálních služeb

11. - 12. 9. Zvládání úzkostných a depresivních stavů u klientů s mentálním postižením a autismem

18. - 19. 9. Písemné vyřizování stížností uživatelů sociálních služeb

5. - 6. 10. Možnosti práce s pachateli domácího násilí