Letní akce „Každý druhý za polovic“

Na konec letošního léta nabízíme v akci naše novinky. Každý druhý účastník z jedné organizace dostane 50% slevu.

28. 8. Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků

6. 9. Vedení porad v prostředí sociálních služeb

7. - 8. 9. Písemné vyřizování stížností uživatelů sociálních služeb

11. - 12. 9. Zvládání úzkostných a depresivních stavů u klientů s mentálním postižením a autismem

Možnosti práce s pachateli domácího násilí (termín bude upřesněn)