Hodnocení pracovníků v sociálních službách – trénink hodnoticích rozhovorů

16 hodin (2 dny), interní vzdělávání pro zaměstnance Diakonie ČCE

Termíny

27.6. 2017
27.-28. 6. 2017 - KURZ JE PLNĚ OBSAZEN Přihláška

O kurzu

Pravidelné hodnocení zaměstnanců dle standardu č. 10, kritéria d) je osvědčený nástroj pro vedení lidí, který – pokud se dělá správně – má řadu přínosů jak pro vedoucího pracovníka, tak pro hodnoceného a v neposlední řadě i pro klienty sociální služby. Dobře vedený rozhovor přispívá jednak ke zvýšení výkonnosti pracovníka (znovupřipomenutí požadavků na kvalitu výkonu služby, zpětná vazba vedoucího pracovníka za určité období, aj.), jednak k pozitivním změnám chování, které je v souladu s posláním, cíli a hodnotami dané organizace a vede k celkovému zvyšování kvality dané služby. Může mít výrazně motivační charakter pro podřízeného, vedoucímu pracovníkovi přináší možnost zmapovat potenciál rozvoje každého podřízeného, identifikovat jeho silné a slabé stránky a z nich vyplývající vzdělávací a rozvojové potřeby. Dobře připravený a vedený hodnoticí rozhovor poskytuje i dostatečný prostor pro zpětnou vazbu od podřízeného a komunikování jeho pracovních i lidských potřeb.

Co se v kurzu naučíte:

  • pochopíte význam a smysl pravidelného hodnocení pracovníků pro sebe jako vedoucí i své podřízené
  • ujasníte si, že k hodnocení je nutná dobrá příprava a budete vědět, co máte sdělit svým podřízeným, aby se i oni na rozhovor dobře připravili
  • osvojíte si jednoduchou, ale funkční strukturu hodnoticího rozhovoru, a budete vědět, proč jsou jednotlivé části důležité a v čem mohou být pro vás přínosné
  • ujasníte si význam a roli tzv. hodnoticích dotazníků, které se k hodnocení používají
  • vedení rozhovoru si prakticky vyzkoušíte na modelových situacích z praxe

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Patricie Chvojková

Doporučený počet účastníků

9 - 12

Cena

zdarma

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz