Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I. a II.

112 hodin (7x2 dny)

komunikace s lidmi s ment.post.

Termíny

16.10. 2017
16.-17.10. + 8.-9.11. + 6.-7.12.2017 + 10.-11.1. + 29.-30.1. + 26.-27.2. + 20.-21.3.2018 Přihláška

O kurzu

Kurz je koncipovaný jako další profesní a formálně je rozdělen do dvou částí, aby účastníci získali akreditované vzdělání na 2 roky. 

Přímá práce asistentů s klienty s mentálním postižením a s autismem patří k nejnáročnějším v sociálních službách. Pokud asistent nemá dostatečné znalosti o specifikách práce s touto cílovou skupinou, bývá vystaven neúměrné pracovní zátěži a nezřídka po čase odchází ze sociálních služeb.

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je připravit kvalifikované asistenty pro práci s klienty s mentálním postižením a s autismem. Kurz je určen pro pracovníky pobytových, ambulantních i terénních služeb tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní, komplexní, důstojnou a individualizovanou péči o lidi s různými formami a stupněm mentálního postižení a s autismem. Lektory kurzu jsou kvalifikovaní odborníci z praxe (např. Kateřina Balická, Petr Eisner, Vladimíra Tomášová a další), kteří své znalosti a zkušenosti předávají účastníkům srozumitelnou formou.

Účastníci se seznámí se základními aspekty života lidí s mentálním postižením a s autismem, včetně možných specifických projevů v chování, naučí se vnímat potřeby svých klientů, seznámí se se způsoby komunikace s lidmi s mentálním postižením a s autismem. Dozvědí se, jak řešit nejčastější náročné situace v práci s těmito klienty, včetně problémového chování a získají větší jistotu při práci s agresivními klienty. Dozvědí se, jak přistupovat k problematice sexuality a vztahů lidí s mentálním postižením. Budou vědět, jak pečovat o sebe samotné, aby zvládali svoji náročnou profesi a nepodlehli zbytečně syndromu vyhoření.

Ve druhé části získají účastníci praktické dovednosti v oblasti individuálního plánování, vhodné aktivizace lidí s mentálním postižením a s autismem, alternativní a augmentativní komunikace a komunikace s rodinami klientů.

Probíraná témata:

Základní aspekty života lidí s mentálním postižením a autismem – potřeby lidí s mentálním postižením a autismem a možnosti jejich naplňování – mentální postižení a autismus z psychologického a medicínského hlediska – komunikace s lidmi s mentálním postižením – role a kompetence asistenta v zařízeních sociálních služeb – práva lidí s mentálním postižením – systém sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením a s autismem – přístup k sexualitě a vztahům lidí s mentálním postižením – prevence problémového chování klientů a práce s agresivními klienty – psychická zátěž asistenta a prevence syndromu vyhoření – individuální plánování – význam a možnosti vhodné aktivizace lidí s mentálním postižením a s autismem – praktické příklady aktivizace – základní seznámení s bazální stimulací - spolupráce zařízení s rodinami klientů – základy ošetřovatelství a první pomoci – úvod do alternativní a augmentativní komunikace – exkurze do zařízení pro lidi s mentálním postižením a s autismem – možnosti, formy a význam supervizí v sociálních službách.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

48 + 64 (112) hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Doporučený počet účastníků

12-20

Cena

9 900 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

Kurz je účelově rozdělen do 2 částí a bude realizován ve 2 kalendářních letech.

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 7 x 2 dny.