Co znamená být zaměřený na klienta

úvod do Rogersovského přístupu (PCA)

- 16 hodin (2 dny)

Termíny

4.12. 2017
4. - 5. 12. 2017 Přihláška

O kurzu

Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, být mu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic mu nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře, to jsou základní atributy rogersovského pojetí přístupu ke klientovi. Na pracovníka v pomáhající profesi klade tento přístup velké nároky jak z hlediska rozvoje jeho vlastní osobnosti, tak z hlediska jeho terapeutických dovedností – empatie (vcítění se do klienta), kongruence (opravdovost/pravdivost) a akceptace (přijetí).

V kurzu, který je pojatý jako „ochutnávka“ dlouhodobého výcviku, se účastníci seznámí se základními principy PCA a vyzkoušejí si několik technik nedirektivní autentické komunikace.

Co se v kurzu naučíte:

  • vytvoříte si na základně vlastní zkušenosti a prožitků představu, co to znamená být zaměřený na klienta v pojetí C. Rogerse
  • vyzkoušíte si vybrané techniky z tohoto konceptu (empatický rozhovor a empatickou laboratoř)
  • uvědomíte si možnosti uplatnění tohoto přístupu v práci s vašimi klienty
  • získáte dostatek informací, abyste se mohli rozhodnout, zda se chcete v rogersovském přístupu hlouběji vzdělávat

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Akreditace

MPSV

Doporučený počet účastníků

9 - 15

Cena

2 940 Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.